Přihláška ke studiu

ZUŠ Pečky, okres Kolín


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem na www.zuspecky.cz