Přihláška k talentovým zkouškám do Základní umělecké školy Ořechov

ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace


Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Komenského 702/4 664 44 Ořechov

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že kapacita studijního zaměření Hra na klavír je pro školní rok 2024/2025 naplněna. Nebudou probíhat talentové a přijímací zkoušky pro Hru na klavír. Pokud se v průběhu závěru školního roku proti stávajícímu stavu místa uvolní, vyhlásíme náhradní termín na webu školy www.zusmore,cz. Případně sdělte Váš zájem o tohle studium na adresu reditel@zusmore.cz pro rychlejší komunikaci. Děkujeme. za pochopení.
Kritéria pro přijímání uchazečů
Hudební obor
• Intonace a sluchové předpoklady, libovolná píseň.
• Rytmus - hra na rytmickou ozvěnu a rytmická paměť.
• Celkový projev individuality – samostatnost projevu, zralost, reakce na pokyny pedagoga, tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření.
Výtvarný obor - volná tvorba, osobitý přístup, nákres zvoleného předmětu, doporučujeme přinést 10 prací z domu. Časová dotace přijímací zkoušky 30 - 45 minut
Taneční obor - fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost (vzít s sebou cvičební úbor)
Literárně dramatický obor - přivítáme připravený text, scénku, řeč bez vad, představivost, přirozenost - celkový projev dítěte
S osobními údaji, poskytnutými pro potřebu talentových zkoušek a přijímacího řízení, budeme nakládat a zpracovávat je v souladu dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti správce dle školského zákona a správního řádu,viz. webové stránky školy www.zusmore.cz
Konání prezenční přijímací zkoušky lze realizovat za přítomnosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění. Přijímání uchazečů ke vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb.