Přihláška ke studiu

Základní škola a Základní umělecká škola T. G. Masaryka,
Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vážení rodiče,
k talentovým zkouškám se dostavte ve dnech 4. a 5. 6. 2024 od 14:00 do 16:30. V případě nemožnosti se dostavit k talentovým zkouškám kontaktujte ředitele školy (tel. 732 288 752, kocourek@skolahradek.cz).