Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola, Přívozní 1036/9, Lovosice


Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Do poznámky prosím uveďte zda má žák:
- Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC, Demosthenes...) pro úpravu podmínek vzdělávaní v ZŠ
- Doporučení o odkladu školní docházky nebo nástup do přípravné třídy
Pokud má žák doporučení z poradenského zařízení, je zákonný zástupce povinen předložit posudek z PPP.