Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola, Přívozní 1036/9, Lovosice


Preferovanou pobočku pro výuku uveďte, prosím, do poznámky. Přijímací řízení pro všechny pobočky proběhne pouze v Lovosicích.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Do poznámky, prosím, uveďte zda má žák:
- Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC, Demosthenes...) pro úpravu podmínek vzdělávaní v ZŠ
- Doporučení o odkladu školní docházky nebo nástup do přípravné třídy
- Uveďte preferovanou pobočku pro výuku (Lovosice, Třebenice, Třebívlice, Velemín).
Pokud má žák doporučení z poradenského zařízení, je zákonný zástupce povinen předložit posudek z PPP.