PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263


Přihláška je určena pro nově přijaté děti, které prošly přijímacím řízením.

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)