Přihláška do ZUŠ Folklorika Liberecko, s.r.o. školní rok 2024/2025

Základní umělecká škola Folklorika Liberecko, s.r.o.


Vyplněním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili se Školním řádem, BOZP a PO.

Odkaz https://liberecko.zusfolklorika.cz/images_static/files/2023-2024/%C5%A0koln%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_23%2C24_Liberecko.pdf

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)