Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112


Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů žáka a zákonných zástupců pro potřeby školy a vedení školní matriky ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018.