Přihláška ke studiu školní rok 2024/2025

Základní umělecká škola Folklorika Praha, s.r.o. (dále také jen “ZUŠ”)


Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Zákonný zástupce za nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč poskytuje Základní umělecké škole Folklorika Čechy, s.r.o.(dále také jen “ZUŠ”) v případě přijetí uchazeče ředitelem školy ke studiu a následného zahájení uchazečem studia v ZUŠ, kdy se stává uchazeč řádným žákem ZUŠ, automatický souhlas s případnou prezentací vizuálních a audiovizuálních záznamů veřejných žákovských vystoupení a dalších výsledků vyučovacího procesu, včetně zpodobnění žáka.
Vzdělávání v ZUŠ podléhá vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a je organizováno podle školního vzdělávacího programu školy (dále také "ŠVP"). S jednotlivými ročníkovými výstupy ŠVP vás učitel seznámí při zahájení studia a vždy na začátku každého školního roku. Školní řád je k dispozici k nahlédnutí na webu školy. Další informace o studiu naleznete na webu v sekci O škole → Studium.