Přihláška do ZUŠ


2. kolo talentových zkoušek v hudebním oboru se koná pouze na hlavní budově Butovická 376 ve Studénce. Po přijetí ke studiu žáky zařazujeme do místa poskytovaného vzdělávání podle bydliště.

Taneční obor:
L. Svobody 760, Studénka
Kostelní 110, Fulnek

Výtvarný obor:
L. Svobody 760, Studénka
Kostelní 110, Fulnek


Vyučujeme na pracovištích:
Albrechtičky, budova ZŠ
Bartošovice, budova ZŠ
Fulnek, Kostelní 110
Hladké Životice, budova ZŠ
Jistebník, budova ZŠ
Studénka, Butovická 376, ředitelství
Studénka, L. Svobody 760
Studénka, Panská 229
Suchdol nad Odrou, budova ZŠ

Více na webových stránkách: www.zus-studenka.cz

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:
Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let
Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče
Zpěv písně
Zopakování elementárního rytmu

Základní studium pro žáky od 7 let
Zpěv písně
Zopakování elementárního rytmu
Intonace tónů, nápěvů


Taneční obor
Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanečním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let
Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče
Zpěv písně
Zopakování elementárního rytmu
Přirozený běh a chůze po kruhu
Volný pohyb v prostoru


Základní studium pro žáky od 7 let
Zopakování viděného prvku
Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu
Různé pohyby paží
Flexibilita těla v sedu a lehu na zemi


Výtvarný obor
Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let
Kresba tužkou na dané téma
Fantasie - libovolná technika
Uchazeč může přinést vlastní práce

Základní studium pro žáky od 7 let
Kresba tužkou na dané téma
Volná kompozice libovolnou technikou
Uchazeč může přinést vlastní práce