PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace


Pro školní rok 2024/2025 přijímáme do tanečního oboru pouze děti ve věku 5 - 10 let.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)