Přihláška ke studiu

SZUŠ Universum, s.r.o., Kořenského 23b, BrnoPreferovaná pobočka značí místo talentové zkoušky.
Preferované místo vzdělávání uveďte, prosím, v poznámce (pouze hudební obor).

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


HUDEBNÍ OBOR: do poznámky uveďte jedno preferované místo vzdělávání: Řečkovice (hlavní budova) / Jinačovice / Plovdivská / Soběšice.
Lze uvést i náhradní variantu nástroje pro případ, že na vybraný nástroj nebude přijetí z kapacitních důvodů možné.
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.
Vztahy mezi školou a zákonným zástupcem nezletilého žáka / zletilým žákem upravuje Smlouva o poskytování výuky.
Osobní údaje uvedené v přihlášce zpracovává škola v souladu s platnou legislativou pro účely přijímacího řízení.