Přihláška ke studiu


Pro děti, které k 1. 9. 2024 nedovrší 7 let (narozené po 1. 9. 2017) vyberte Studijní zaměření přípravná hudební (výtvarná) výchova. Přihlášky do hudebního oboru: Preferovaný nebo náhradní hudební nástroj napište do poznámky níže.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


HUDEBNÍ OBOR: Do poznámky níže uveďte NÁHRADNÍ VARIANTU NÁSTROJE pro případ, že na vybraný nástroj není přijetí možné z kapacitních důvodů.