Přihláška ke studiu

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí


Podmínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY. Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci Zápisu ke studiu (v roce 2024: 22. 4. - 26. 4. 2024, 14:00 - 18:00 hod.).

POVINNOU SOUČÁSTÍ STUDIA HRY NA NÁSTROJ JE ABSOLVOVÁNÍ 5 LET STUDIA HUDEBNÍ NAUKY.

Studium


Pobočka


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Žáci budou vzděláváni na základě platného školního vzdělávacího programu.

Odesláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a se školním řádem, který je k dispozici v digitální podobě na webu školy.