Přihláška ke studiu

ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17


Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí, příspěvková organizace
IČO: 71230432
e-mail: zus.kostelec@centrum.cz
tel.: 773 781 164
datová schránka: yekvrac

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


* Povinné údaje, prosím vyplňte.
Telefon a e-mail je nepovinný údaj (potřebný pro komunikaci).

Přijímací řízení je určeno pro děti, které k 1. 9. 2023 dosáhnou věku 5 let. Výjimečně mohou být přijati nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku.
Více informací k přijímacímu řízení naleznete na www.zus-kostelec.cz v sekci přijímací řízení.

Výtvarný obor, taneční obor a sborový zpěv se vyučuje pouze v ZUŠ v Kostelci nad Orlicí.
Na pobočce Častolovice se vyučují tato studijní zaměření: Hra na housle, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na trubku, PHV.
Na pobočce ve Vamberku se vyučují tato studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na housle, Sólový zpěv, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, PHV

Do poznámky uveďte:
1. Případně druhé studijní zaměření, pokud nejste ještě rozhodnuti.
2. Sborový zpěv je zdarma, pokud máte zájem něvštěvovat ke zvolenému studijnímu zaměření ještě sborový zpěv.
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád.