PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

Základní umělecká škola Sedlec - Prčice, příspěvková organizace
Náměstí 7. května 59, 25791 Sedlec - Prčice IČO 63822156


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Zákonný zástupce žáka nebo dospělý žák poskytuje automatický souhlas s případnou prezentací vizuálních a audiovizuálních záznamů veřejných žákovských vystoupení a dalších výsledků vyučovacího procesu, včetně zpodobnění žáka.