Přihláška do ZUŠ


Při vyplňování přihlášky používejte prosím diakritiku! Uzávěrka přihlášek je 13. 5. 2024 ve 23:59 hodin nebo po naplnění volné kapacity.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Odesláním přihlášky vyjadřuje zákonný zástupce uchazeče o studium souhlas se zpracováním osobních údajů.