Přihláška ke studiu

ZUŠ Nový bor


Průřezová přípravná výchova pro předškolní děti je předmět pro děti od 5 let, který zahrnuje kombinaci oboru hudebního, výtvarného a literárně-dramatického.

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Zákonní zástupci žáka se seznámí se školním řádem ZUŠ Nový Bor před zahájením studia. Školní řád naleznete na webových stránkách školy, v prostorách školy nebo u svých vyučujících.